Koncertní projekty 2023

Koncertní projekty 10. koncertní sezóny souboru Plaisirs de Musique v roce 2023 se konají za finanční podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy, Ministerstva kultury České Republiky, Statutárního města Brna, Státního fondu kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.

      

Zahrnují několik samostatných dramaturgických celků:

Cyklus koncertů Plaisirs de Musique v Brně – BARVY

17. 4. 2023 – Barvy: MODRÁ
1. 5. 2023 – Barvy: ZELENÁ
16. 5. 2023 – Barvy: ZLATÁ
12. 6. 2023 – Barvy: ČERVENÁ (Musica Harrachiana)

Dramaturgie a prezentace jednotlivých programů koncertní sezóny Plaisirs de Musique 2023 je založena na hře se slovem „barva“ ve všech jeho významech. Na jedné straně jde o samotné barevné spektrum a výběr skladeb, které mají danou barvu v názvu či v programovém plánu. O barvách však hovoříme i v hudbě, své odstíny pak mají i staré rukopisy, materiály, z nichž jsou vyrobeny hudební nástroje, sama hra světla a stínu je hrou černé a bílé. Na pozadí takto emočně koncipovaných příběhů jsou připraveny programy, ve kterých – jak je pro nás zvykem – dále objevujeme neznámé skladby z archivních pramenů a přitom navazujeme a rozvíjíme spolupráci s místními i zahraničními umělci.


Projekt Bridges – Brücke – Ponts – Mosty

20. 7.  2023 – Nonnenhorn (Německo)
21. 7. 2023 – Strasbourg (Francie)

Prezentace nově nastudovaného programu Bridges/Mosty v Německu a ve Francii.

Účinkují: Beatriz Lafont Murcía, Eliška Tesařová, Marta Kratochvílová, Marian Friedl, Jan Čižmář

Multižánrový program Bridges/Mosty kombinuje zapsanou hudbu starších stylových období s hudbou lidovou, která z podstaty věci je vlastně hudbou historickou, udržovanou však především díky ústní tradici. Název programu odkazuje na fakt, že repertoár čerpá a spojuje kulturní dědictví, které se klene přes celý evropský časoprostor a pokrývá i více způsobů uměleckého vyjádření (hudba, tanec, poesie, výtvarné umění). Program obsáhne lidovou i artificiální tradici od středověku až po současnost z regionů dnešní Francie, Německa, Španělska, Itálie, ale i blízkého východu, celého středomořského prostoru a zejména středoevropského a karpatského regionu.


Hudební Archeologie (Plaisirs de Musique: residenční ansámbl cyklu)

29. 4. 2023 – Hudební archeologie XXXV – Carmen aeternum – Návštěvnické centrum Mušov
2. 6. 2023 – Hudební archeologie XXXVI – Noc kostelů – Mikulčice-Valy, NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích
24. 6. 2023 – Hudební archeologie XXXVII – Dva břehy Moravy – Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov
9. 7. 2023 – Hudební archeologie XXXVIII – Pocta Venuši – Archeopark Pavlov
2. 9. 2023 – Hudební archeologie XXXIX – (Hudební) Archeologie z nebe – Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea
18. 9. 2023 – Hudební archeologie XL – Trubadúři na Špilberku – hrad Špilberk
6. 11. 2023 – Hudební archeologie XLI – Archeologické bonbónky – Archeologický ústav AV ČR Brno
15. 12. 2023 – Hudební archeologie XLII – Ceremony of Carols – Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

V rámci komponovaných podvečerů představují organizátoři autenticky interpretovanou starou i novou hudbu, kterou příležitostně prokládají dalšími uměleckými žánry. Současně předkládají publiku novinky z aktuálních archeologických výzkumů. Projekt propojuje svět umění se světem vědy, objevuje nové formy a souvislosti.

Pořady Hudební archeologie se do roku 2022 odehrávaly výhradně na Archeologické základně v Mikulčicích-Trapíkově, detašovaném pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. Slavnostní otevření nové základny v Mikulčicích v květnu 2014 bylo příležitostí pro zahájení celého cyklu. Cyklus se od roku 2023 rozšířil i na další s archeologií související místa: Mušov (Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše), Pavlov (Archeopark Pavlov), Brno (Anthropos, Špilberk, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská).

Dramaturgem cyklu je Jan Čižmář a celý projekt je zajišťován spolkem Hudební lahůdky. Archeologickou část připravuje Archeologický ústav AV ČR Brno a spolupracující instituce.

https://www.arub.cz/turisticke-cile/hudebni-archeologie/
https://mikulcice.arub.cz/verejnost/hudebni-archeologie/
https://www.arub.cz/wp-content/uploads/plakat_hud_arch_prehled_2023_interaktiv.pdf


Musica Harrachiana

20. 5.  2023 – Janovice u Rýmařova (Ex libris…)
9. 6. 2023 – Kunín (Na zámku u Harrachů – v rámci setkání 96 členů rodu Harrachů)
12. 6. 2023 – Brno (Musica Harrachiana – Barvy: ČERVENÁ)
11. 8. 2023 – Vizovice (Musica Harrachiana)
12. 8. 2023 – Kunín (Siglo del Oro)
27. 9. 2023 – Jilemnice (Musica Harrachiana)

Projekt Musica Harrachiana realizuje spolek Hudební lahůdky a finančně podporuje Státní fond kultury.