24.06.2023 - 14:00

Hudební archeologie XXXVII – Dva břehy Moravy

Adresa: Slovanské hradiště, Mikulčice, Česko

Putovní akce, kterou v loňském roku znemožnilo tornádo.

Tentokrát se vydáme na kolech k lávce přes řeku Moravu (v případě příznivých podmínek i přes ní až ke kostelu sv. Margity v Kopčanech) a zpět.

Pěší výlet k lávce a zpět (bez návštěvy kostela sv. Margity) taky možný, koncert na lávce v 16:15.

Účinkující: historická lidová hudba – soubory Ruky na Dudy a Plaisirs de Musique

Archeologický program: Cesty historické krajiny – od velkomoravských Slovanů k Marii Terezii


Program: Hudební archeologie

Cyklus HUDEBNÍ ARCHEOLOGIE v Mikulčicích

V rámci komponovaných podvečerů představují organizátoři autenticky interpretovanou starou i novou hudbu, kterou příležitostně prokladájí dalšími uměleckými žánry. Současně předkládají publiku novinky z archeologického výzkumu v Mikulčicích i obecně. Projekt propojuje svět umění se světem vědy, objevuje nové formy a souvislosti.

V cyklu Hudební archeologie dosud vystoupila řada domácích i zahraničních umělců, například: Iva Bittová, Spirituál kvintet, Arte dei Suonatori (PL), Unicorn Ensemble (AT), Beatriz Lafont Murcia (ES), Cristián Gutiérrez (CHL), Marc Hervieux (FR), Laila Cathleen Neuman (NL), OctOpus Vocalis, Trio F.U.T., Plaisirs de Musique, Marian Friedl, Petr Wagner, Martin Hroch, Jan Čižmář.

Pořady Hudební archeologie se do roku 2022 odehrávaly výhradně na Archeologické základně v Mikulčicích-Trapíkově, detašovaném pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. Cyklus se od roku 2023 rozšířil i na další s archeologií související místa: Mušov (Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše), Pavlov (Archeopark Pavlov), Brno (Anthropos, Špilberk, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská). Slavnostní otevření nové základny v Mikulčicích v květnu 2014 bylo příležitostí pro zahájení celého cyklu.

Dramaturgem cyklu je Jan Čižmář a celý projekt je zajišťován spolkem Hudební lahůdky. Archeologickou část připravuje Archeologický ústav AV ČR Brno a spolupracující instituce.

Významnými partnery projektu jsou soubor Plaisirs de Musique a Česká loutnová společnost, kteří se podílejí na organizaci většiny koncertů s hudebním programech staré hudby.

Projekt Hudební archeologie je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje.

Hudební archeologie – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i (arub.cz)
Brožura Hudební archeologie – prezentace projektu
Brožura Hudební archeologie – přehled 2014–2022

Mapa