Odkazy

Bc. Jan Čižmář MA, PhD.

Umělecký vedoucí souboru Plaisirs de Musique.

MusAcad – letní kurzy interpretace staré hudby

Již od roku 2014 pořádáme pod hlavičkou spolku Hudební lahůdky, z.s. a ve spolupráci s Českou loutnovou společností (www.lute.cz) letní kurzy staré hudby na zámku v Kuníně.

Hudební lahůdky, z.s.

Cílem činnosti spolku Hudební lahůdky, z.s., je seznamovat veřejnost s hudební historií formou koncertů, workshopů a dětských pořadů specializovaných zejména na starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci.