16.05.2023 - 19:19

Barvy: ZLATÁ

Adresa: PF Café, Dominikánské náměstí, Brno-střed, Česko

Dramaturgie a prezentace jednotlivých programů koncertní sezóny Plaisirs de Musique 2023 je založena na hře se slovem „barva“ ve všech jeho významech. Na jedné straně jde o samotné barevné spektrum a výběr skladeb, které mají danou barvu v názvu či v programovém plánu. O barvách však hovoříme i v hudbě, své odstíny pak mají i staré rukopisy, materiály, z nichž jsou vyrobeny hudební nástroje, sama hra světla a stínu je hrou černé a bílé. Na pozadí těchto emočně koncipovaných příběhů jsou připraveny programy, ve kterých – jak je pro nás zvykem – dále objevujeme neznámé skladby z archivních pramenů a přitom navazujeme a rozvíjíme spolupráci s místními i zahraničními umělci.

ZLATÁ – barva slunce, vznešenosti. Program zahrne skladby ze dvora Ludvíka XIV., krále Slunce, ale také hudby španělské z doby Zlatého věku (Siglo d´Oro), z doby, kdy bylo Španělsko říší, nad kterou slunce nezapadá. Program doplní skladby z knihovny Ferdinanda Hofmanna von Grünbühel, císařského dvorního a komorního rady u dvora Rudolfa II.

Vystoupí Marta Kratochvílová a Jan Čižmář, program doplní Jan Markowski, student hry na loutnu a kytaru na AMUZ Katowice.


Mapa