Baletti et arie

Vloženo dne 21.7.2023

Barokní taneční hudba a árie ze serenaty Hercules und Onfale z pera dvorního kapelníka J. H. Schmelzera i samotného císaře Leopolda I. z kroměřížského hudebního archivu bude důstojným protipólem skladeb z místních hudebních rukopisů, jako zejména Fundamenta Mandoræ, ale i skladeb olomouckého rodáka, Gottfrieda Fingera, který získal vzdělání v kroměřížské kapele a následně pod pseudonymem Mr.arrow

Musica Harrachiana

Vloženo dne 4.4.2023

Cyklus koncertů Musica Harrachiana si klade za cíl zachytit alespoň část z bývalé slávy uměleckého života u jedné významné šlechtické rodiny. Rod Harrachů je úzce spojený s českou historií, jeho členové byli významnými politiky a mecenáši umění již v době baroka a pokračovali v tom i v 19. století. Harrachovská hudební sbírka, která kdysi bylaarrow

Bridges – Brücke – Ponts – Mosty

Vloženo dne

20. 7.  2023 – Nonnenhorn (Německo) 21. 7. 2023 – Strasbourg (Francie) Účinkují: Beatriz Lafont Murcía, Eliška Tesařová, Marta Kratochvílová, Marian Friedl, Jan Čižmář Multižánrový program Bridges/Mosty kombinuje zapsanou hudbu starších stylových období s hudbou lidovou, která z podstaty věci je vlastně hudbou historickou, udržovanou však především díky ústní tradici. Název programu odkazuje na fakt,arrow

Hudební archeologie

Vloženo dne 22.3.2023

Cyklus HUDEBNÍ ARCHEOLOGIE v Mikulčicích V rámci komponovaných podvečerů představují organizátoři autenticky interpretovanou starou i novou hudbu, kterou příležitostně prokladájí dalšími uměleckými žánry. Současně předkládají publiku novinky z archeologického výzkumu v Mikulčicích i obecně. Projekt propojuje svět umění se světem vědy, objevuje nové formy a souvislosti. V cyklu Hudební archeologie dosud vystoupila řada domácích iarrow

Pocta renesanci

Vloženo dne 28.1.2023

Program koncertu nepřináší pouze krásnou hudbu, ale také zajímavé souvislosti, které historické území Moravy zařazují do kulturního kontextu své doby. Zazní dobové tance například z Telče (Tantz Herrn von Teltz – Zachariáš z Hradce) či Tantz Herrn Schemberger (Jan Šembera z Boskovic, stavitel bučovického zámku), ale také skladby původně liturgické (žalmy), které v publikaci Noctesarrow

Pocta Španělsku

Vloženo dne

Španělské a sefardské písně „El Maestro“ 1536 – LLuís del Milà (1500-1561) Sospiro una señora Sospirastes Baldovinos Falai minha amor Pavana I Fantasia „Cançoner del Duc de Calabria“, 1556 Desdeñado soy d´amor „Cancionero de Palacio“ from 1470 to 16th Century Danza Alta Que me quereis caballero Juan Hidalgo (1614 – 1685) Peinándose estava un olmoarrow