Saint Amour – tour

Vloženo dne 15.4.2019

Kouzlo momentu, hudební intimita, improvizace a emoce jsou hlavními atributy programů hlavních tváří souboru Plaisirs de Musique – Marty Kratochvílové a Jana Čižmáře. Koncertní program SAINT AMOUR čerpá materiál a inspiraci z rozsáhlé sbírky, která byla po staletí uchovávána v prostorách knihovny kláštera Krzeszów (Grüssau / Křesobor) a dokumentuje bohatý kulturní život v tomto klášteřearrow

E. M. — slzy Eliny Makropulos (1585 – 1922)

Vloženo dne 8.8.2018

Scénická kompozice pro soprán, loutnu a sólový tanec inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos (1922) …Elina Makropulos, Emilia Marty, Eugenia Montez, Elsa Müller, Ellian Mac Gregor…   Účinkující: Gabriela Eibenová — soprán — Elina Makropulos Lenka Kniha Bartůňková — tanec — Osud, Duše, Smrt Jan Čižmář — loutna, kytara — Otec, Ctitel, Muž Magdalena Švecová — režie Přemysl Janda — světelnýarrow

Hudební sanssouci v Praze – Dialogy s loutnou

Vloženo dne 17.7.2018

Plaisirs de Musique a jeho hosté přinášejí sérii koncertních programů, které budou zaměřeny nejenom na klasickou hudbu baroka a renesance, ale i na hudbu jiných žánrů; některé z koncertů budou obohacené i o jiné druhy umění. Koncerty se konají v historických prostorách Domu U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze, v místnosti, ve které searrow

Hudební sanssouci

Vloženo dne 8.12.2017

Kouzlo momentu, hudební intimita, improvizace a emoce jsou hlavními atributy programu hlavních tváří souboru Plaisirs de Musique – Marty Kratochvílové a Jana Čižmáře. Program pečlivě sestavený a vybraný pro konkrétní příležitost a místo zahrnuje známou i nově objevenou hudbu starších stylových období v provedení na dobové nástroje, stejně jako hudební vyprávění postavené mimo jakýkoliv stylarrow

Hudební lahůdky renesanční

Vloženo dne 21.8.2017

Hudba pro consort ze 16. století servírovaná s kávou či čajem a lahůdkami vyrobenými přímo pro konkrétní skladby (v ceně vstupenky). Na programu jsou skladby Jindřicha VIII., Tielmana Susata, Pierra Attaignanta, Alessandra Orologia, Diega Ortize, Johna Dowlanda, Jacoba van Eycka, Oratia Vecchiho, Josquina de Préz, Adriana Willaerta a dalších skladatelů. Účinkují: Marta Kratochvílová — traverso | Jan Čižmář — loutna,arrow

Le Jardin des Plaisirs

Vloženo dne

Komorní milostný příběh – hudební vyprávění o v době vleklých francouzsko-anglických válek zapovězené lásce vznešené anglické lady Lavinie a urozeného francouzského rytíře de Tourville, jejichž ušlechtilý cit je vystaven nejedné zkoušce a odříkání. Děj zasazený do roku 1697 dokresluje tematický výběr skladeb a textů anglických a francouzských autorů období přelomu 17. a 18. století jako byli Henry Purcell, Henry Lawes neboarrow

Melante – Telemann neznámý

Vloženo dne 17.8.2017

Hudba pro dvě loutny z knihovny cisterciáckého opatství v polském Křesoboru (Krzeszów, něm. Grüssau). Na programu jsou skladby Georga Philippa Telemanna, Františka Xavera Richtera, Gottfrieda Fingera a dalších, většinou anonymních skladatelů. Účinkují: Joachim Held – loutna, Jan Čižmář – loutnaarrow