Hudební sanssouci

Vloženo dne 8.12.2017

Kouzlo momentu, hudební intimita, improvizace a emoce jsou hlavními atributy programu hlavních tváří souboru Plaisirs de Musique – Marty Kratochvílové a Jana Čižmáře. Program pečlivě sestavený a vybraný pro konkrétní příležitost a místo zahrnuje známou i nově objevenou hudbu starších stylových období v provedení na dobové nástroje, stejně jako hudební vyprávění postavené mimo jakýkoliv stylarrow

Hudební lahůdky renesanční

Vloženo dne 21.8.2017

Hudba pro consort ze 16. století servírovaná s kávou či čajem a lahůdkami vyrobenými přímo pro konkrétní skladby (v ceně vstupenky). Na programu jsou skladby Jindřicha VIII., Tielmana Susata, Pierra Attaignanta, Alessandra Orologia, Diega Ortize, Johna Dowlanda, Jacoba van Eycka, Oratia Vecchiho, Josquina de Préz, Adriana Willaerta a dalších skladatelů. Účinkují: Marta Kratochvílová — traverso | Jan Čižmář — loutna,arrow

Le Jardin des Plaisirs

Vloženo dne

Komorní milostný příběh – hudební vyprávění o v době vleklých francouzsko-anglických válek zapovězené lásce vznešené anglické lady Lavinie a urozeného francouzského rytíře de Tourville, jejichž ušlechtilý cit je vystaven nejedné zkoušce a odříkání. Děj zasazený do roku 1697 dokresluje tematický výběr skladeb a textů anglických a francouzských autorů období přelomu 17. a 18. století jako byli Henry Purcell, Henry Lawes neboarrow

Melante – Telemann neznámý

Vloženo dne 17.8.2017

Hudba pro dvě loutny z knihovny cisterciáckého opatství v polském Křesoboru (Krzeszów, něm. Grüssau). Na programu jsou skladby Georga Philippa Telemanna, Františka Xavera Richtera, Gottfrieda Fingera a dalších, většinou anonymních skladatelů. Účinkují: Joachim Held – loutna, Jan Čižmář – loutnaarrow

Z císařské hudební pokladnice

Vloženo dne 18.7.2017

Klenoty hudby 17. století z vídeňského císařského dvora. V programu zazní skladby císaře Leopolda I., císaře Josefa I., H. I. F. Bibera, J. H. Schmelzera, A. Bertaliho, G. Fingera a J. M. Kühnella. Účinkují: Petr Wagner – viola da gamba |  Cristián Gutiérrez – kytara |  Jan Čižmář – loutna, theorba, umělecký vedoucíarrow

Le Roi danse

Vloženo dne

Balet a hudba ze dvorů „krále Slunce“ Ludvíka XIV. a císaře Leopolda I. hudba:  J.-B. Lully, A. Campra, J. Morel, M. Marais, A. Vivaldi, Leopold I. dobová choreografie:  L.-G. Pécour, R. A. Feuillet, J. Balon Hudbu a tanec královských dvorů vám zprostředkují: Marta Kratochvílová – barokní příčná flétna/traverso | Magda Uhlířová – viola da gamba |  Jan Čižmář – theorba, kytara, umělecký vedoucíarrow

Kratochvíle s barokní hudbou

Vloženo dne

Charitativní koncerty s hudbou, zpěvem, tancem, poezií a dalšími formami vybraného dvorského umění v autentickém provedení na dobové nástroje. pátek, 28. 7. 2017 — Le Roi danse pátek, 4. 8. 2017 — Le Jardin des Plaisirs pondělí, 21. 8. 2017 — Z císařské hudební pokladnice Účinkuje soubor staré hudby Plaisirs de Musique a jeho hosté, umělecký vedoucíarrow

J. A. Hasse: Arminio (komorní verze barokní opery)

Vloženo dne 14.6.2017

Láska a válka, život a smrt, čest a zrada – to jsou osudová dilemata, kterým čelí germánský hrdina Arminio, kníže kmene Cherusků, a jeho protivník – a dříve i přítel – římský generál Publius Quintilius Varo. Jejich příběh plný zvratů a dramatických zápletek nezadržitelně směřuje k osudovému závěru, kterým je  bitva v Teutoburském lese, během níž v rocearrow