Saint Amour – tour

Vloženo dne 15.4.2019

Kouzlo momentu, hudební intimita, improvizace a emoce jsou hlavními atributy programů hlavních tváří souboru Plaisirs de Musique – Marty Kratochvílové a Jana Čižmáře. Koncertní program SAINT AMOUR čerpá materiál a inspiraci z rozsáhlé sbírky, která byla po staletí uchovávána v prostorách knihovny kláštera Krzeszów (Grüssau / Křesobor) a dokumentuje bohatý kulturní život v tomto klášteřearrow

E. M. — slzy Eliny Makropulos (1585 – 1922)

Vloženo dne 8.8.2018

Scénická kompozice pro soprán, loutnu a sólový tanec inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos (1922) …Elina Makropulos, Emilia Marty, Eugenia Montez, Elsa Müller, Ellian Mac Gregor…   Účinkující: Gabriela Eibenová — soprán — Elina Makropulos Lenka Kniha Bartůňková — tanec — Osud, Duše, Smrt Jan Čižmář — loutna, kytara — Otec, Ctitel, Muž Magdalena Švecová — režie Přemysl Janda — světelnýarrow

Hudební sanssouci v Praze – Dialogy s loutnou

Vloženo dne 17.7.2018

Plaisirs de Musique a jeho hosté přinášejí sérii koncertních programů, které budou zaměřeny nejenom na klasickou hudbu baroka a renesance, ale i na hudbu jiných žánrů; některé z koncertů budou obohacené i o jiné druhy umění. Koncerty se konají v historických prostorách Domu U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze, v místnosti, ve které searrow

Hudební sanssouci

Vloženo dne 8.12.2017

Kouzlo momentu, hudební intimita, improvizace a emoce jsou hlavními atributy programu hlavních tváří souboru Plaisirs de Musique – Marty Kratochvílové a Jana Čižmáře. Program pečlivě sestavený a vybraný pro konkrétní příležitost a místo zahrnuje známou i nově objevenou hudbu starších stylových období v provedení na dobové nástroje, stejně jako hudební vyprávění postavené mimo jakýkoliv stylarrow