Hudebníci na cestách mezi Prahou a Vídní

Cestování patří již odnedávna k práci hudebníků. Ensemble Phoenix Munich upírá svůj zrak na barokní skladatele, kteří byli činní na habsburském dvoře, s důrazem na ty původem z Čech a Moravy. Vedle virtuózních sólových motet Giovanni Felice Sancese, zpěváka vídeňské Hofkapelle, zazní skladby z Čech pocházejícího skladatele Samuela Capricorna. Nová edice duchovního díla Pavla Josefa Vejvanovského připravená k tomuto koncertu zcela zřetelně vykazuje stopy hudebního stylu dvora císaře Leopolda I. Nová edice duchovního díla Pavla Josefa Vejvanovského připravená k tomuto koncertu zcela zřetelně vykazuje stopy Hudební putování obohatí sólové skladby Gottfrieda Fingera pocházejícího z Olomouce a činného v Kroměříži. Jeho profesionální dráha jej vedla do Londýna i celým Německem, neboť: Život hudebníka je životem na cestě!

Koncert představuje díla českých a moravských skladatelů, kteří pracovali a studovali na rozličných habsburských dvorech. I když tehdy byli na výsluní, dnes jsou sotva známi odbornému publiku a jejich díla jsou uváděna jen zřídka. K muzikantskému povolání i umění samotnému patří potulný život, a to více než k povoláním jiným. Univerzálnost tohoto povolání překračuje hranice a podporuje tak kulturní vzájemnost různých lidí a kultur, uchovává regionální zvláštnosti a šíří se do dalších zemí. Pro období baroka je typický rozmach národních škol, které cestující hudebníci šířili, a poté je zpětně obohacovali o cizí hudební vlivy.

V roce 2003 založil zpěvák a loutnista Joel Frederiksen soubor Ensemble Phoenix Munich, který si udělal velké jméno v zemi svého sídla (v Německu) i na mezinárodní scéně jako přední soubor staré hudby. Četná ocenění (mj. ECHO Klassik) potvrzují jeho kvalitu, originalitu a pestrost jejich programů. Se souborem spolupracuje celá řada hudebníků, kteří jsou rodilými mluvčími pocházejícími z regionu, jehož hudbu se souborem interpretují.