Vladimír Třebický

Vladimír Třebický je absolventem katedry bicích nástrojů Brněnské JAMU a ArTEz University of the Arts, Enschede (NL). Kromě svých aktivit jako bubeník v oblasti populární hudby se věnuje také hudbě „staré“ a její poučené interpretaci. Zaměřuje se především na hru na perkuse. Působí jako pedagog na Brněnské konzervatoři, pořádá workshopy a je certifikovaným lektorem metody Drum Circle. Je stálým členem několika hudebních uskupení (Kamelot, Bakchus, Nevermore, Tony Joch a přátelé) a externě spolupracuje s Moravskou Filharmonií, Městské divadlo Brno, Czech Ensemble Baroque, Jakub Mitrík ensemble a mnoho dalšími. Rovněž se věnuje studiové práci.