Martina Komínková

Martina Komínková hrála na zobcovou flétnu od dětství a po dokončení studia příčné flétny na Konzervatoři Brno se jí začala věnovat profesionálně. Odborně se vzdělávala na kurzech a seminářích např. Letní škola staré hudby v Prachaticích. Soukromé hodiny navštěvovala v Holandsku u H. ter Scheggeta (Conservatorium Utrecht). Je absolventkou oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na Masarykově univerzitě. Absolvovala odbornou stáž na Hochschule für Music Hamburg ve třídě P. Holtslaga, u něhož pokračovala ve studiu na Akademii Muzyczné v Krakowě, kde získala magisterský titul. Zobcovou flétnu dále studovala na Anton Bruckner Privatuniversität v Linci ve třídě Carin van Heerden (2011–2013). Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2001 na ZUŠ Veveří, Brno. Od roku 2009 na Konzervatoři Brno, kde vyučuje hlavní obor zobcová flétna. Své zkušenosti předává na kurzech pro pedagogy Dechové soboty na Konzervatoři Brno (od roku 2009) i na letních kurzech Bystřická flétna (od 2010).

Vystupuje na koncertech sólových i s komorními ansámbly či orchestry u nás i v zahraničí. Mimo to se věnuje hře na barokní a renesanční příčnou flétnu (Bohemia renaissance consort – Tourdion). Pravidelně vystupuje s kvartetem zobcových fléten Flautas de Colores, se kterým v roce 2014 nahrála CD s titulem Pall Mall. Účastnila se různých projektů, k nejzajímavějším patřila spolupráce s Capellou Cracoviensis (2012, 2013). S Flautas de Colores vystoupila na Bachově varhanním festivalu, v rámci cyklu Barbara Maria Willi uvádí v Brně a na koncertě ve Výmaru.