Lenka Horalová

Lenka Horalová se dlouhá léta věnovala především současnému tanci, a to zejména jako členka brněnského souboru Filigrán. Od roku 2004 začala postupně objevovat svět barokního tance, nejprve formou občasných seminářů a letních škol s domácími i zahraničními pedagogy (Hana Slačálková, Andrea Miltnerová, Dorothée Wortelboer, Béatrice Massin, Françoise Denieau, Bérangère Bodénan, Ludovica Mosca), a to včetně účasti na vyhlášené Akademie ve francouzském Sablé-sur-Sarthe. Za mnohé vděčí také spolupráci se svým otcem, tanečníkem a pedagogem Františkem Dofkem. Od roku 2012 se baroknímu tanci věnuje soustavně pod hlavičkou Alla Danza Brno. V létě 2015 se podílí na projektu Bach 15 francouzské choreografky Béatrice Massin, která se zabývá využitím principů barokního tance ve zcela současném kontextu.

Alla Danza Brno vznikla v roce 2012 jako brněnská sekce tou dobou již dobře zavedeného pražského souboru historických tanců Alla Danza. Zatímco kmenový pražský soubor zpracovává dobové tance od gotiky až po 19. století, Alla Danza Brno pod uměleckým vedením Františka Dofka se specializuje na období baroka. Zabývá se zejména interpretací původních choreografií společenských i divadelních tanců francouzského baroka, směřuje však také k vlastní choreografické tvorbě, příkladem může být loňská spolupráce souboru na uvedení Purcellovy opery Bouře na scéně brněnského Divadla na Orlí.