Eliška Tesařová

 

ELIŠKA TESAŘOVÁ vystudovala sólový zpěv na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, taktéž se věnuje hudební pedagogice, sbormistrovství a sólovému zpěvu s různými tělesy.