30.12.2020 - 18:00

Tombeau pour M. Wagner

Adresa: Brno, Česko

 

Koncert na památku Petra Wagnera († 30. prosince 2019).

 

Koncert se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy.


Program: Tombeau

Johann Georg Weichenberger (1676 — 1740) Prælude   (Suita g moll, CZ–Bm A371)
Jan Antonín Losy (ca. 1650 — 1721) Air
Sylvius Leopold Weiss (1687 — 1750) Tombeau sur la Mort de M: Cajetan Baron d’Hartig
Esaias Reusner (1636 — 1679) Prelude
Ennemond Gaultier (ca. 1660 — 1730) Allemande — Tombeau de Mezangeu
Ennemond Gaultier (ca. 1660 — 1730) Sarabanda Maris
Ennemond Gaultier (ca. 1660 — 1730) Sarabanda de Gaultier
Sylvius Leopold Weiss (1687 — 1750) Prelude
Anonym (Čechy, ca. 1700) Aria — Double
Anonym (ca. 1700) Harmonie des Anges á 3 lettres. Allemande   (CZ–Bm A372)
Sylvius Leopold Weiss (1687 — 1750) Tombeau sur la mort de M. Comte de Logy

Účinkují

arrow

Jan Čižmář
umělecký vedoucí, loutna, theorba, kytara

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Pravidelně vystupuje po celém světě jako sólista s barokním a renesančním repertoárem či jako komorní a orchestrální hráč. Spolupracoval se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či AKAMUS a s dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet-Séguin či Christina Pluhar.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar. Doktorát získal na JAMU v Brně.

Intenzivně se věnuje ediční, badatelské a popularizační činnosti v oblasti staré hudby, zejména loutnové. Je zakladatelem České loutnové společnosti a editorem řady publikací, které kombinují vysoký muzikologický standard s hudebním uměním zachyceným na nahrávkách (Codex Jacobides, Losyana). Dělá veřejné prezentace a přispívá do hudebních periodik.

Jan Čižmář vyučuje hru na loutnu a příbuzné nástroje na MUK Wien, AMUZ Karola Szymanowského v Katowicích, na JAMU v Brně a na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Působil také na Akademii staré hudby při FF MU v Brně a jako hostující pedagog na řadě dalších škol v zahraničí. Pravidelně vyučuje na kurzech a masterclass v Evropě i zámoří.

www.jancizmar.com

Plakát

Mapa