Program: Hudební lahůdky španělské

Temperamentní španělská a latinskoamerická barokní hudba.

Program uvádí u nás málo známou hudbu dávného Španělska, které na jednu stranu dalo zbytku Evropy silné impulsy při vývoji renesanční polyfonie, na druhé straně přineslo tolik charakteristické rytmy a hudební postupy, které přežívají dodnes ve flamencu a lidové hudbě latinské Ameriky.

Spolupracující umělci:
Beatriz Lafont Murcia – zpěv, theorba, kytara | Camilo Caller – perkuse | Esther Neumann – housle | Marta Kratochvílová – traverso | Ján Krigovský – kontrabas | Jan Čižmář – kytara, vihuela, umělecký vedoucí