11.09.2021 - 18:00

Musica Principum — hudba šlechtických skladatelů

Adresa: Kostel svaté Kateřiny, 379, Šebrov-Kateřina, Česko

Šlechtici či přímo panovníci nebyli pouze příjemci skladeb, ale někteří sami hudbu komponovali. Program doplní světová předpremiéra nově zrekonstruované suity G. Ph. Telemanna.

Z důvodů omezené kapacity kostela výrazně doporučujeme předchozí rezervaci e-mailem.

Účinkující

{oh!} Orkiestra Historyczna (PL) a Plaisirs de Musiqe (CZ):

 • Martyna Pastuszka — housle, umělecká vedoucí
 • Adam Pastuszka — housle
 • Marta Kratochvílová — traverso
 • Jan Čižmář — loutna
 • Krzysztof Firlus — viola da gamba
 • Anna Firlus — cembalo

{oh!} Orkiestra Historyczna

{oh!} Orkiestra Historyczna je soubor mladých profesionálních hudebníků z Katovic, kteří se věnují historicky poučené interpretaci hudby od baroka po romantismus. Prvořadým cílem tělesa je dosažení co nejvěrnějšího zvuku prostřednictvím bádání v dostupných pramenech. Členové souboru jsou laureáty soutěží a absolventi jak polských, tak zahraničních hudebních škol, kde získávali zkušenosti při spolupráci s předními evropskými dirigenty, soubory a sólisty. Od svého vzniku v roce 2012 jsou členové orchestru odhodláni rozvíjet hudební dění ve Slezském regionu zcela novým směrem a stát se kulturními reprezentanty oblasti a celého Polska.

www.orkiestrahistoryczna.pl


Program: Musica Principum — hudba šlechtických skladatelů

V působivém prostředí gotického kostela sv. Kateřiny se představí soubor staré hudby, který si od svého založení v roce 2012 vydobyl mezinárodní renomé. Tři manželské páry propojené hudbou zahrají koncertní program, který je sestaven z mimořádných skladeb.

Hlavní linie programu je věnována šlechticům či přímo panovníkům, kteří nebyli pouze příjemci skladeb, ale někteří sami hudbu komponovali.

 • Suita císaře Leopolda I. je psána v typickém vídeňském stylu jeho učitele hudby J. H. Schmelzera, ke dvěma částem jsou dochovány virtuózní variace, dost možná právě z jeho pera.
 • Hrabě Jan Antonín Losy, významný český barokní skladatel zejména loutnové hudby, zastával u dvora Leopolda I. významné funkce. Provedením asi nejznámější Losyho loutnové Suity B dur v nově nalezené verzi pro komorní obsazení si připomínáme letošní výročí 300. let od úmrtí tohoto skladatele.
 • Leopoldův pravnuk, bavorský kurfiřt Maximilian III. Joseph, sám složil řadu sonát pro sólové housle či triové sonáty, které si v ničem nezadají s profesionální produkcí své doby.
 • V bavorské kurfiřtské residenci působil o dvě generace dříve jako dvorní skladatel a učitel jeho babičky Wilhelminy Brunšvicko-Lüneburské také gambový virtuóz J. Pfeiffer.
 • Program uzavírá světová předpremiéra nově zrekonstruované „polské“ suity G. Ph. Telemanna, která hudebně zpracovává také lidovou hudbu z Telemannova působiště v Sorau (dnešní Żary), či hanáckou hudbu z okolí Olomouce.

Účinkují

arrow

Jan Čižmář
umělecký vedoucí, loutna, theorba, kytara

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kurzech a masterclass v Evropě i zámoří.

www.jancizmar.com

arrow

Marta Kratochvílová
historická příčná flétna/traverso

Marta Kratochvílová studovala hru na flétnu na Konzervatoři v Pardubicích a poté na JAMU v Brně. V roce 2000 zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na barokní a renesanční příčnou flétnu ve třídě J. F. Alizona a N. Hadden a na komorní hudbu ve třídách M. Gestera a P. Blanca. Zúčastnila se mistrovských kursů a stáží vedených významnými osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnou v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, se souborem NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Štrasburku.

Od roku 2010 žije v ČR a nadále pravidelně koncertuje po celé Evropě. Úzce spolupracuje především na komorních a sólových projektech s umělci jako Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Joel Frederiksen, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau či Petr Wagner. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána k prezentacím a masterclass po celé Evropě a zároveň vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso.

arrow

Martyna Pastuszka
housle

Martyna Pastuszka se na historickou interpretaci zaměřuje od roku 2001. Po absolutoriu Hudební akademie v Katovicích v roce 2004 se umělecky dále rozvíjela dlouhodobou spoluprací s polským souborem Arte dei Suonatori a skrze hudební setkávání s dalšími význačnými umělci, jako jsou Barthold Kuijken, Martin Gester, Stefano Montanari, Kati Debretzeni, Hidemi Suzuki, Rachel Podger, Eduardo Lopez Banzo, Andrew Parrott, Giuliano Carmignola a Konrad Junghänel.

V současnosti se věnuje sólové dráze i komorní hudbě. Je členkou Arte dei Suonatori, ale také pařížského orchestru Le Cercle de l’Harmonie a Le Concert Lorrain ve francouzských Metách a hostující koncertní mistryní orchestru Le Parlement de Musique ve Štrasburku, který vede Martin Gester, a krakovského souboru Capella Cracoviensis (od roku 2010).

V roce 2012 Martyna Pastuszka společně s manažerem Arturem Malkem založila soubor Orkiestra Historyczna, jehož členy jsou mladí hudebníci plní elánu a odhodlání rozvíjet hudební dění ve Slezském regionu zcela novým směrem a stát se kulturními reprezentanty oblasti a celého Polska. V rámci Hudebních lahůdek se v roce 2014 podílela na provedení Sarriho opery Didone Abbandonata jako koncertní mistryně svého orchestru.

Na svém kontě má řadu CD a DVD nahrávek, vystoupení v Polské televizi a na programech Arte a Mezzo. Řada z těchto nahrávek získala ocenění mezinárodní hudební kritiky. Od roku 2007 Martyna vyučuje hru na barokní housle na Hudební akademii v Katovicích.

www.martyna-pastuszka.com

Mapa