Program: Musica Harrachiana

Cyklus koncertů Musica Harrachiana si klade za cíl zachytit alespoň část z bývalé slávy uměleckého života u jedné významné šlechtické rodiny. Rod Harrachů je úzce spojený s českou historií, jeho členové byli významnými politiky a mecenáši umění již v době baroka a pokračovali v tom i v 19. století. Harrachovská hudební sbírka, která kdysi byla součástí jejich rodinného archivu, je dnes roztroušena po mnoha světových knihovnách. Největší část této sbírky je dnes uložena v New York Public Library, a je přirozeným hlavním zdrojem inspirace pro tento projekt.

Mapa