04.07.2021 - 19:00

Musica Cremsiriense – Misterios del Amor

Adresa: Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, Sněmovní náměstí, Kroměříž, Česko

MISTERIOS DEL AMOR

Beatriz Lafont Murcia (Španělsko)

Eliška Tesařová s kapelou

Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkaz sefardských Židů. Příběh tvoří písně, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky. Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také hudba podobného náboje a inspirativnosti z iberského světa a středomořské oblasti.

Sefardi jsou komunita španělských Židů, kteří byli ze Španělska definitivně vyhnáni roku 1492 jako výsledek dlouhé reconquisty. Následné putování a hledání místa k spočinutí je přivedlo na rozličná místa středomořského prostoru. Jejich písně a kultura v těchto oblastech jsou živé dodnes. Temperamentní písně jsou plné emocí, v melodiích a textech se odráží nejen touhy jednotlivců, ale zaslechneme v nich bolestné i nadějeplné tóny odkazující na pohnuté dějiny tohoto národa.

Program, který je na pomezí žánrů – klasického, lidově-tradičního a jazzového – nabízí posluchačům útěchu, výlet od reality daleko do vzdálených nebo cizokrajných končin, zasnění se i výslednou katarzi. Písně vycházely z bohaté tradice lidové hudby. Byly doprovázeny v různých komunitách a v různých dobách různě. Tu loutnou, nebo jejím arabským předchůdcem – oudem, tu vihuelou, bubínkem, tamburínou, nebo zněly jen tak v samotě noci. Jde sice o světskou hudbu, ale v zásadě jsou to písně hluboce duchovní, jejichž baladické texty nesou stopy utrpení svých tvůrců. Jména dávných hudebníků odvál čas, ne tak jejich prožitky.

Hudba je emocionálně nabitá a hluboce osobní; ne však sentimentální, spíše hrdý povzdech než nářek. Dávné osobní zpovědi ve vyhrocených situacích (osudy žen a milenek, povzdechy z vězení) jsou i v dnešní době překvapivě blízké mnoha situacím, kdy láska a naděje je to jediné, co lidem zbývá. Dále mohou zuřit války a konflikty, viry a nemoci, ale tímto koncertem si opět připomeneme, že pro lásku má smysl žít a za život z lásky má smysl bojovat. A pokud se láska tento večer dotkne srdcí všech přítomných, naše poslání bylo i tentokrát naplněno.


Program: MUSICA CREMSIRIENSE

Cyklus kulturních vystoupení a koncertů v prostorách Kroměřížského zámku a zahrad pořádá Plaisirs de Musique ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži a Muzeem umění v Olomouci.

  • sobota 19. 6. 2021, 16:00 – 19:00 – MEZI NEBEM A ZEMÍ

Odpolední kulturní program jako součást prohlídek v zahradě a zámku propojující lidovou a dvorskou hudbu

Joel Frederiksen (USA) – Marta KratochvílováMarian FriedlJan ČižmářLenka Horalová

RukyNaDudyPlaisirs de Musique

VSTUP VOLNÝ

  • neděle 4. 7. 2021, 19:00 – MISTERIOS DEL AMOR

Hluboce emotivní hudební odkaz sefardských židů a stará hudba ze středomorské oblasti.

Beatriz Lafont Murcia (Španělsko) – Eliška Tesařová s kapelou

VSTUPENKY – Zámecká pokladna

  • sobota 31. 7. 2021, 19:00 – RŮŽENCOVÉ SONÁTY

Mimořádný cyklus H. I. F. Bibera přednese zpaměti polský houslový virtuóz Robert Bachara.

VSTUPENKY – Zámecká pokladna

Akce se koná za dodržení platných hygienických norem.

Projekt se s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a Norských fondů.

Plakát

Mapa