Program: Melante – Telemann neznámý

Hudba pro dvě loutny z knihovny cisterciáckého opatství v polském Křesoboru (Krzeszów, něm. Grüssau).

Na programu jsou skladby Georga Philippa Telemanna, Františka Xavera Richtera, Gottfrieda Fingera a dalších, většinou anonymních skladatelů.

Účinkují:
Joachim Held – loutna, Jan Čižmář – loutna

Plakát

Mapa