Program: Le Jardin des Plaisirs

Komorní milostný příběh – hudební vyprávění o v době vleklých francouzsko-anglických válek zapovězené lásce vznešené anglické lady Lavinie a urozeného francouzského rytíře de Tourville, jejichž ušlechtilý cit je vystaven nejedné zkoušce a odříkání.

Děj zasazený do roku 1697 dokresluje tematický výběr skladeb a textů anglických a francouzských autorů období přelomu 17. a 18. století jako byli Henry Purcell, Henry Lawes nebo Marc-Antoine Charpentier.

Spolupracující umělci:
Laila Cathleen Neuman (Nizozemí) – soprán | Jean-Sébastien Beauvais (Francie) – kontratenor | Marta Kratochvílová – traverso | Robert Smith (Velká Británie) – viola da gamba | Jan Čižmář – loutna

Mapa