Program: Kratochvíle s barokní hudbou

Charitativní koncerty s hudbou, zpěvem, tancem, poezií a dalšími formami vybraného dvorského umění v autentickém provedení na dobové nástroje.


pátek, 28. 7. 2017 — Le Roi danse
pátek, 4. 8. 2017 — Le Jardin des Plaisirs
pondělí, 21. 8. 2017 — Z císařské hudební pokladnice


Účinkuje soubor staré hudby Plaisirs de Musique a jeho hosté,
umělecký vedoucí Jan Čižmář

Cyklus koncertů je realizován ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem Kroměříž a výtěžek z nich bude věnován na provoz hudebního archivu, který spravuje arcibiskupskou hudební sbírku.

Mapa