Program: J. A. Hasse: Arminio (komorní verze barokní opery)

Láska a válka, život a smrt, čest a zrada – to jsou osudová dilemata, kterým čelí germánský hrdina Arminio, kníže kmene Cherusků, a jeho protivník – a dříve i přítel – římský generál Publius Quintilius Varo. Jejich příběh plný zvratů a dramatických zápletek nezadržitelně směřuje k osudovému závěru, kterým je  bitva v Teutoburském lese, během níž v roce 9 n. l. Arminiovi germánští válečníci vyhladili tři římské legie pod Varovým vedením.

Komorní inscenace barokní opery jednoho z nejslavnějších barokních skladatelů v provedení na dobové nástroje a ve scénickém pojetí kombinujícím moderní režijní přístup s respektem k historickému uměleckému ztvárnění.


hudba: Johann Adolph Hasse (1699–1783)
libreto: Giovanni Claudio Pasquini (1695–1763)

Účinkují:
Arminio, kníže Cherusků, snoubenec Tusneldin – Armin Gramer (kontratenor)
Tusnelda, dcera Segestova, snoubenka Arminia – Laila Cathleen Neuman (soprán)
Segeste, kníže Chattů, Varův přítel Matúš Šimko (tenor)
soubor staré hudby {oh!} Orkiestra Historyczna

režie: Marek Mokoš

Mapa