02.09.2023 - 17:00

Hudební archeologie XXXIX: Archeologie z nebe

Adresa: Anthropos Pavilion, Pisárecká, Brno-střed-Pisárky, Česko

Komponovaný večer Vás povznese do nadpozemských výšin obrazně i doslova. V archeologické části večera zavítáte do interaktivní expozice Archeologie z nebe. Provede Vás kurátor výstavy, odborník na leteckou archeologii prof. Martin Gojda z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Atraktivní výstava Vám ukáže, jak číst zdánlivě neviditelné stopy života našich předků dávno ukryté pod zemí nebo v reliéfu terénu. Dozvíte se, kam technologicky dospěla archeologie za posledních 100 let a proč má každý jeden archeologický nález smysl. Čekají vás exponáty, které slouží při dokumentaci památek, archeologické nálezy z letadlem objevených lokalit, rekonstrukce hrobu keltského bojovníka, 3D modely i 3D vizualizace archeologických situací zasazených do leteckých snímků, mnoho krásných záběrů krajiny z ptačí perspektivy, simulátory létání s dronem, hra nebo interaktivní pískoviště, kde si vytvarujete krajinu podle svých představ.

V hudební části zazní dávné písně zapomenutých mistrů z různých koutů Evropy i novější skladby brněnských autorů.

Vystoupí:
Eliška Tesařová
OctOpus Vocalis
Plaisirs de Musique

Výstavou provede
prof. Martin Gojda, kurátor výstavy
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vstupné dobrovolné.


Program: Hudební archeologie

Cyklus HUDEBNÍ ARCHEOLOGIE v Mikulčicích

V rámci komponovaných podvečerů představují organizátoři autenticky interpretovanou starou i novou hudbu, kterou příležitostně prokladájí dalšími uměleckými žánry. Současně předkládají publiku novinky z archeologického výzkumu v Mikulčicích i obecně. Projekt propojuje svět umění se světem vědy, objevuje nové formy a souvislosti.

V cyklu Hudební archeologie dosud vystoupila řada domácích i zahraničních umělců, například: Iva Bittová, Spirituál kvintet, Arte dei Suonatori (PL), Unicorn Ensemble (AT), Beatriz Lafont Murcia (ES), Cristián Gutiérrez (CHL), Marc Hervieux (FR), Laila Cathleen Neuman (NL), OctOpus Vocalis, Trio F.U.T., Plaisirs de Musique, Marian Friedl, Petr Wagner, Martin Hroch, Jan Čižmář.

Pořady Hudební archeologie se do roku 2022 odehrávaly výhradně na Archeologické základně v Mikulčicích-Trapíkově, detašovaném pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. Cyklus se od roku 2023 rozšířil i na další s archeologií související místa: Mušov (Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše), Pavlov (Archeopark Pavlov), Brno (Anthropos, Špilberk, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská). Slavnostní otevření nové základny v Mikulčicích v květnu 2014 bylo příležitostí pro zahájení celého cyklu.

Dramaturgem cyklu je Jan Čižmář a celý projekt je zajišťován spolkem Hudební lahůdky. Archeologickou část připravuje Archeologický ústav AV ČR Brno a spolupracující instituce.

Významnými partnery projektu jsou soubor Plaisirs de Musique a Česká loutnová společnost, kteří se podílejí na organizaci většiny koncertů s hudebním programech staré hudby.

Projekt Hudební archeologie je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje.

Hudební archeologie – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i (arub.cz)
Brožura Hudební archeologie – prezentace projektu
Brožura Hudební archeologie – přehled 2014–2022

Plakát

Mapa