06.11.2023 - 18:00

Hudební archeologie XLI: Archeologické bonbónky

Adresa: Čechyňská 363, Brno-střed, Česko

 

Ohlédnutí za 10 lety cyklu Hudební archeologie doplněné krátkým povídáním o nejzajímavějších
výzkumech Archeologického ústavu AV ČR v Brně posledních let. Čtyři instrumentální vstupy hudebního historika a dramaturga cyklu Jana Čižmáře představující čtyři hudební rukopisy na čtyři hudební nástroje zpestří čtyři archeologické vstupy předních vědeckých pracovníků Archeologického ústavu.

Hudba:
Jan Čižmář (MUK Wien, AMUZ Katowice, JAMU v Brně) – renesanční a barokní loutna, barokní kytara, mandora

Přednáší:
Dominik Chlachula – Archeologie mezi ománskými dunami
Balázs Komoróczy – Archeologická brána do Římské říše
Marek Hladík – Drevo a drevené konštrukcie z veľkomoravských Mikulčíc – staré súvislosti a nové nálezy
Matěj Kmošek – Zlatá čelenka z Opavy – průzkum a rekonstrukce unikátního nálezu

Vstupné dobrovolné.


Program: Hudební archeologie

Cyklus HUDEBNÍ ARCHEOLOGIE v Mikulčicích

V rámci komponovaných podvečerů představují organizátoři autenticky interpretovanou starou i novou hudbu, kterou příležitostně prokladájí dalšími uměleckými žánry. Současně předkládají publiku novinky z archeologického výzkumu v Mikulčicích i obecně. Projekt propojuje svět umění se světem vědy, objevuje nové formy a souvislosti.

V cyklu Hudební archeologie dosud vystoupila řada domácích i zahraničních umělců, například: Iva Bittová, Spirituál kvintet, Arte dei Suonatori (PL), Unicorn Ensemble (AT), Beatriz Lafont Murcia (ES), Cristián Gutiérrez (CHL), Marc Hervieux (FR), Laila Cathleen Neuman (NL), OctOpus Vocalis, Trio F.U.T., Plaisirs de Musique, Marian Friedl, Petr Wagner, Martin Hroch, Jan Čižmář.

Pořady Hudební archeologie se do roku 2022 odehrávaly výhradně na Archeologické základně v Mikulčicích-Trapíkově, detašovaném pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno. Cyklus se od roku 2023 rozšířil i na další s archeologií související místa: Mušov (Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše), Pavlov (Archeopark Pavlov), Brno (Anthropos, Špilberk, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská). Slavnostní otevření nové základny v Mikulčicích v květnu 2014 bylo příležitostí pro zahájení celého cyklu.

Dramaturgem cyklu je Jan Čižmář a celý projekt je zajišťován spolkem Hudební lahůdky. Archeologickou část připravuje Archeologický ústav AV ČR Brno a spolupracující instituce.

Významnými partnery projektu jsou soubor Plaisirs de Musique a Česká loutnová společnost, kteří se podílejí na organizaci většiny koncertů s hudebním programech staré hudby.

Projekt Hudební archeologie je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje.

Hudební archeologie – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i (arub.cz)
Brožura Hudební archeologie – prezentace projektu
Brožura Hudební archeologie – přehled 2014–2022

Plakát

Mapa