17.12.2020 - 19:00

Heuréka! — È una nota d’oro!

Adresa: Praha, Česko

V rámci cyklu koncertů Rozhovory s loutnou 2020.

Koncert se koná s finanční podporou Hlavního města a ve spolupráci s Českou loutnovou společností a spolkem Hudební lahůdky.

Záznam koncertu zde:


Program: Heuréka! — È una nota d’oro!

Komorní hudba z okruhu pražského „knížete loutny“.

Dílo Jana Antonína Losyho představuje unikátní část českého a světového hudebního bohatství. Losyho skladby zažívaly v tehdejší Evropě enormní popularitu, o čemž svědčí množství dochovaných skladeb v rukopisech po celém světě a také řada transkripcí jeho loutnových skladeb pro ostatní hudební nástroje. V současnosti jsou známy necelé dvě stovky jeho původních skladeb a přes dvě stě konkordancí a přepisů, avšak chybí ucelený katalog jeho děl. Přelom v historickém bádání o rodu Losy představuje nedávný nález bakalářské práce J. A. Losyho, která odhaluje dosud neznámý pohnutý původ rodu a okolnosti jeho příchodu do českých zemí.

Popis Losyho hudebního stylu bývá opakovaně odbýván pomocí zjednodušených klišé o Losyho snaze o tvořivou syntézu francouzského a italského stylu. Toto zplošťující hodnocení nebere v úvahu ani skladatelův vývoj a různé vlivy, které působily v různých fázích jeho skladatelského vývoje na jeho tvorbu. Zcela stranou zůstává reflexe Losyho transkripčního a adaptačního umění některých tehdy obecně populárních skladeb. Dnešní koncertní program si klade za cíl prozkoumat tuto problematiku a přiblížit hudbu „pražské loutnové školy“.

Účinkují

arrow

Jan Čižmář
umělecký vedoucí, loutna, theorba, kytara

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kurzech a masterclass v Evropě i zámoří.

www.jancizmar.com

arrow

Marta Kratochvílová
historická příčná flétna/traverso

Marta Kratochvílová studovala hru na flétnu na Konzervatoři v Pardubicích a poté na JAMU v Brně. V roce 2000 zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na barokní a renesanční příčnou flétnu ve třídě J. F. Alizona a N. Hadden a na komorní hudbu ve třídách M. Gestera a P. Blanca. Zúčastnila se mistrovských kursů a stáží vedených významnými osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnou v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, se souborem NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Štrasburku.

Od roku 2010 žije v ČR a nadále pravidelně koncertuje po celé Evropě. Úzce spolupracuje především na komorních a sólových projektech s umělci jako Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Joel Frederiksen, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau či Petr Wagner. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána k prezentacím a masterclass po celé Evropě a zároveň vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso.

Plakát

Mapa