Misterios del Amor

V roce 2020 soubor Plaisirs de Musique se zpěvačkou Eliškou Tesařovou připravil program s hudbou sefardských židů a obecně židovskou tematikou v evropské hudbě starších stylových období.

Hudební odkaz sefardských Židů s písněmi, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky. — Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také hudba podobného náboje a inspirativnosti ze Středomoří a iberské kulturní oblasti.

Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkaz sefardských Židů. Příběh tvoří písně, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky. Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také hudba podobného náboje a inspirativnosti z iberského světa a středomořské oblasti.

Sefardi jsou komunita španělských Židů, kteří byli ze Španělska definitivně vyhnáni roku 1492 jako výsledek dlouhé reconquisty. Následné putování a hledání místa k spočinutí je přivedlo na rozličná místa středomořského prostoru. Jejich písně a kultura v těchto oblastech jsou živé dodnes. Temperamentní písně jsou plné emocí, v melodiích a textech se odráží nejen touhy jednotlivců, ale zaslechneme v nich bolestné i nadějeplné tóny odkazující na pohnuté dějiny tohoto národa.

Program, který je na pomezí žánrů – klasického, lidově-tradičního a jazzového – nabízí posluchačům útěchu, výlet od reality daleko do vzdálených nebo cizokrajných končin, zasnění se i výslednou katarzi. Písně vycházely z bohaté tradice lidové hudby. Byly doprovázeny v různých komunitách a v různých dobách různě. Tu loutnou, nebo jejím arabským předchůdcem – oudem, tu vihuelou, bubínkem, tamburínou, nebo zněly jen tak v samotě noci. Jde sice o světskou hudbu, ale v zásadě jsou to písně hluboce duchovní, jejichž baladické texty nesou stopy utrpení svých tvůrců. Jména dávných hudebníků odvál čas, ne tak jejich prožitky.

Hudba je emocionálně nabitá a hluboce osobní; ne však sentimentální, spíše hrdý povzdech než nářek. Dávné osobní zpovědi ve vyhrocených situacích (osudy žen a milenek, povzdechy z vězení) jsou i v dnešní době překvapivě blízké mnoha situacím, kdy láska a naděje je to jediné, co lidem zbývá. Dále mohou zuřit války a konflikty, viry a nemoci, ale tímto koncertem si opět připomeneme, že pro lásku má smysl žít a za život z lásky má smysl bojovat. A pokud se láska tento večer dotkne srdcí všech přítomných, naše poslání bylo i tentokrát naplněno.

Soubor Plaisirs de Musique vystupoval v obsazení:

  • Eliška Tesařová – zpěv, perkuse
  • Marta Kratochvílová – barokní a renesanční příčná flétna, pikola, perkuse
  • Marian Friedl – kontrabas, galizona, flétny, okarína, kobza, malý cimbál, perkuse, zpěv
  • Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara, perkuse, zpěv, umělecký vedoucí

 

Navzdory komplikované situaci se podařilo zrealizovat celkem 9 koncertů v Čechách a na Slovensku:

 

Ohlasy: O dojmech z koncertu 6. 3. 2020 v Mikulčicích si můžete přečíst na portále o klasické hudbě Klasika plus

Misterios del Amor na facebooku: https://www.facebook.com/Misterios-del-amor-113291530529344

DĚKUJEME našim partnerům za podporu!

Projekt finančně podpořili: Ministerstvo kultury České republiky a Statutární město Brno.

Partnerské organizace: Bachova spoločnosť na Slovensku, Záhorské múzeum Skalica, obec Kopčany, Asociácia klasických gitaristov, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Státní zámek Vizovice, Zámek Kunín, Státní zámek Bučovice a Hudební lahůdky, z.s.