J. A. Hasse: Arminio (komorní verze barokní opery)

Láska a válka, život a smrt, čest a zrada – to jsou osudová dilemata, kterým čelí germánský hrdina Arminio, kníže kmene Cherusků, a jeho protivník – a dříve i přítel – římský generál Publius Quintilius Varo. Jejich příběh plný zvratů a dramatických zápletek nezadržitelně směřuje k osudovému závěru, kterým je  bitva v Teutoburském lese, během níž v roce 9 n. l. Arminiovi germánští válečníci vyhladili tři římské legie pod Varovým vedením.

Komorní inscenace barokní opery jednoho z nejslavnějších barokních skladatelů v provedení na dobové nástroje a ve scénickém pojetí kombinujícím moderní režijní přístup s respektem k historickému uměleckému ztvárnění.


hudba: Johann Adolph Hasse (1699–1783)
libreto: Giovanni Claudio Pasquini (1695–1763)

účinkují:
Armin Gramer (Rakousko) – kontratenor | Arminio, kníže Cherusků, snoubenec Tusneldin
Laila Cathleen Neuman (Nizozemí) – soprán | Tusnelda, dcera Segestova, snoubenka Arminia
Matúš Šimko (Slovensko) – tenor | Segeste, kníže Chattů, Varův přítel
{oh!} Orkiestra Historyczna (Polsko)

režie: Marek Mokoš


Arminio