Christmas in Versailles

Pardubice, Brno, Kameničky, Hradec Králové

posted: 5. 12. 2015

V prosinci se uskuteční čtyři slavnostní koncerty, které posluchačům přiblíží atmosféru Adventu a Vánoc v kapli francouzského krále. V programu zazní orchestrální zpracování lidových koled Marc-Antoine Charpentiera i adventní a vánoční moteta z oper slavných skladatelů jako Jean-Baptiste Lully nebo André Campra. Pod uměleckým vedení Jana Čižmáře se představí soubory Plaisirs de Musique & Barocco sempre giovane ve spolupráci se skvělými sólisty.