Festa di Sua Maestà Caesarea Leopoldo

Scénické představení, které spojuje hudbu z pera římského císaře a českého krále Leopolda I., barokní tanec v autentických choreografiích a dobových kostýmech i prvky italské commedie dell´arte s moderní prezentací příběhu doplněnou poutavou vizuální stránkou.

Představení vzniklo na objednávku kroměřížského festivalu HORTUS MAGICUS a provede nás třemi významnými etapami v životě císaře, kterými byly svatba se španělskou infantkou Markétou Marií Terezií Španělskou v roce 1666 (1. akt), období relativně pokojné vlády, která však nebyla prosta rozmarů (2. akt), a nepříznivě se vyvíjející obléhání Vídně osmanskými vojsky ukončené vítězně v roce 1683 i díky zásahu spojenců v čele s polským králem Janem III. Sobieskim; to vedlo nejenom k záchraně Vídně samotné, ale ve svých důsledcích i celé tehdejší křesťanské Evropy (3. akt).

V rámci programu budou provedeny výlučně skladby císaře Leopolda I. (1640–1705) a jeho dvorního kapelníka Johanna Heinricha Schmelzera (1620–1680), které se dochovaly v kroměřížském hudebním archívu.

Účinkují:
Biskup Slepčianský, Leopoldův přítel, Markétin průvodce ….. Michal Marhold
Markéta, dívka ze současnosti ….. Kristina Kubová
Margherita, španělská infantka ….. Linda Kunclová
herecká improvizace ….. hudebníci a tanečníci
soubor staré hudby Plaisirs de Musique, umělecký vedoucí Jan Čižmář
soubor historického tance Les Plaisirs de la Dance, umělecká vedoucí Margit Legler

koncept, hudební nastudování: Jan Čižmář
scénář: Jan Čižmář, Marek Mokoš
scéna, světla: Jan Hlavsa, Marek Mokoš
výprava: Marek Mokoš, Jan Čižmář, Margit Legler
video, projekce: Marek Mokoš, Jan Čižmář, Jan Hlavsa, Filip Veret
choreografie: Margit Legler
režie: Marek Mokoš


Plakát